Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Back

Rozwiązanie do szybkich zmian średnicy wylewu w kadziach zatyczkowych

W przypadku stosowania technologii zatyczek i wylewów w kadziach zatyczkowych może zaistnieć potrzeba zmiany średnicy wylewu między napełnieniami kadzi lub nawet pomiędzy zalewaniem poszczególnych form. W normalnych okolicznościach nie byłoby to możliwe, ponieważ wymagałoby usunięcia i wymiany wylewu i zatyczki. Foseco VAPEX FOSLOW to nowy system, który pozwala na zmianę średnicy wylewu, nawet kiedy w kadzi znajduje się metal. Wylewy grafitowo-glinowe VAPEX FOSFLOW wykorzystują technologię spoiwa węglowego i ceramicznego. Połączenie tych dwóch systemów spajających zapewnia wyjątkowe korzystne właściwości dla zastosowań w kadziach do odlewania staliwa.

System zawiera WYLEW PODSTAWOWY, która pozostaje w dnie kadzi oraz wymienny WYLEW WTÓRNY z możliwymi różnymi średnicami wewnętrznymi. WYLEW WTÓRNY można szybko wymienić nawet w cyklu kadziowym.

Foseco oferuje 4 różne serie VAPEX FOSFLOW> 45, 65, 100 i 100 rozszerzone do dużych kadzi. Wylew VAPEX FOSFLOW powinna być używana w połączeniu z technologią monolitycznych zatyczek VISO, które umożliwia również wielokrotne użycie zatyczek.

Korzyści występują głównie w zastosowaniach odlewniczych staliwa:

  • Szybka wymiana wylewu
  • Wielokrotne użycie systemu stopera i wylewu skutkuje redukcją kosztów pracy
  • Brak schładzania kadzi powoduje oszczędności energii i zwiększa wydajność wyłożenia ogniotrwałego kadzi

Zastosowanie do koncepcji VAPEX FOSFLOW, wylew musi mieć inny system mocowania (patrz rysunek). FOSECO może dostarczyć wszystkie niezbędne części metalowe, co ułatwia modyfikację mechanizmu kadzi zatyczkowej.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Zdjęcia: VAPEX FOSFLOW wylewy I system mocowania