Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Back

FEEDEX NF1 to otuliny firmy Foseco które eliminują stosowanie zasypek egzotermicznych

FEEDEX NF1 to otuliny firmy Foseco które eliminują stosowanie zasypek egzotermicznych

Dzięki nowej gamie egzotermicznych otulin FEEDEX NF1 dla odlewnictwa aluminium, zbędnym staje się stosowanie egzotermicznych zasypek w celu wydłużenia czasu zasilania przez nadlew.

Stosowanie izolacyjnych otulin opartych na włóknach lub kulach i połączonych spoiwami z żywic nieorganicznych lub organicznych jest powszechną praktyką w odlewniach aluminium.

Jeżeli właściwości izolacyjne otulin nie są wystarczające lub jeżeli rozmiar otuliny musi być zbyt duży, koniecznym może się okazać stosowanie egzotermicznych zasypek, aby uniknąć wad skurczowych w odlewie. Zasypki te wywołują reakcję egzotermiczną przy kontakcie z ciekłym aluminium i dostarczają energię do stopu w nadlewie w celu spowolnienia krzepnięcia.

Dzięki zastosowaniu egzotermicznych otulin FEEDEX NF1 można uniknąć stosowania egzotermicznych zasypek. Otulina zapala się w ciągu 30 sekund od kontaktu ze stopionym aluminium, a stała i długotrwała reakcja egzotermiczna znacznie opóźnia krzepnięcie metalu w otulinie, zapewniając doskonałą wydajność nadlewu.

Koncepcja FEEDEX NF1 zapewnia:

+ Wysoka egzotermiczność z ulepszoną wydajnością zasilania

+ Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna

+ Minimalne koszty zasilania w połączeniu ze stosowaniem przeponki

+ Łatwe odłamywanie nadlewów i układów zasilania

+ Stabilniejszy proces

+ Niższa emisyjność

 

Kliknij tutaj by dowiedzieć się więcej