Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Sektor lití na vytavitelné modely produkuje celou škálu odlitků vysoké přidané hodnoty, mezi jinými pro letectví a kosmonautiku, elektrárenství, zdravotnictví a automobilový průmysl, kde požadavky na kvalitu jsou na nejvyšší úrovni. 

Foseco nabízí stále narůstající řadu produktů napomáhajících sektoru lití na vytavitelné modely čelit klíčovým výzvám, jako jsou: 

  • Vyšší čistota kovu
  • Optimalizace spotřeby energie 
  • Vyšší kvalita odlitků
  • Vyšší výnosy z odlitků