You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Sektor lití na vytavitelné modely produkuje celou škálu odlitků vysoké přidané hodnoty, mezi jinými pro letectví a kosmonautiku, elektrárenství, zdravotnictví a automobilový průmysl, kde požadavky na kvalitu jsou na nejvyšší úrovni. 

Foseco nabízí stále narůstající řadu produktů napomáhajících sektoru lití na vytavitelné modely čelit klíčovým výzvám, jako jsou: 

  • Vyšší čistota kovu
  • Optimalizace spotřeby energie 
  • Vyšší kvalita odlitků
  • Vyšší výnosy z odlitků