Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back
Jump to

FDU – rotační odplyňovací zařízení

Odplyňovací jednotky FDU jsou automatizované systémy úpravy tavenin pro odplyňování a čištění slitin hliníku a mědi, šetrné k životnímu prostředí.

Jednotky FDU využívají principu oběžného dmýchadla s patentovaným rotorem, které vytváří jemné bublinky inertního plynu a mísí je s taveninou. Tyto jemné bubliny jsou stejnoměrně rozptýleny po celé tavenině, aniž poruší její povrch a takto maximalizuje kontaktní plochu mezi plynem a taveninou. Účinnost zařízení FDU firmy Foseco znamená, že je možné dosáhnout vyšší úrovně odplynění a rafinace, přičemž dobu úpravy je možné snížit.

Stanice pro úpravu tavenin (MTS) automatizovaný systém úpravy v jednom kroku

Při použití MTS je možné kompletně a automaticky upravovat taveniny hliníku během jednoho kroku. Zatímco probíhá odplyňování systémem technologie FDU, je možné v předem nastavených dávkách přidat veškerá činidla pro úpravu. 

Grafitový rotor FDU XSR

Typ rotoru XRS je možné použít v kombinaci se všemi grafitovými hřídeli firmy Foseco. Nože „Turbo cuts“ v horní části rotoru zmenšují velikost bublin inertního plynu a tak maximalizují plochu povrchu bublin stávajícího množství plynu úpravy, což způsobuje rychlou a konzistentní eliminaci vodíku. Rotory XRS jsou dodávány v impregnovaném stavu z důvodu redukce oxidace a prodloužení jejich životnosti.

Přísady, vytavující soli a srážedla pro slitiny neželezných kovů

Foseco nabízí širokou škálu chemických produktů pro úpravu a zjemňování hliníku a dalších neželezných slitin včetně:

  • Vytavujících, krycích a rafinačních solí pro slitiny hliníku
  • Přípravků pro zjemňování zrn pro slitiny hliníku
  • Přípravků pro modifikaci slitin hliníku
  • Vytavující soli pro přetavování a eliminaci částic u slitin na bázi mědi
Doporučené produkty  Hliník Slitiny mědi
Čistění

COVERAL GR 2512

COVERAL MTS 1565

ALBRAL

CHROMBRAL

CUPREX

CUPRIT

DEOX Tubes

ELEKTRO

ELIMINALU

Odplyňování

FDU

MTS 1500

XSR Rotor

FDU

LOGAS

Vytavování COVERAL GR 2531 SLAX 20
Zjemňování zrn

NUCLEANT 70

NUCLEANT 70 SS

COVERAL MTS 1582

CB Tubes

Chcete vědět víc?

Obecné otázky můžete nasměrovat zde

Externí odkazy

Foseco je hrdým členem Institutu lití na vytavitelné modely