You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Slévárny litin potřebují kov přesně sledovaného složení a teploty, dodávaný tempu dostačujícím se přizpůsobovat měnícím se potřebám formovací linky. Vsázka kovu k roztavení sestává obvykle ze slévárenských zbytků, vratného kovu, ocelového šrotu a surového železa společně s legujícími přísadami jako je ferosilicium. Většina litinových odlitků vyráběných ve velkokapacitních provozech se vyrábí ve formách z písku a s pryskyřicí pojenými jádry. Velkou předností šedých litin jsou jejich nízké náklady, vysoká tekutost při relativně nízkých teplotách a skutečnost, že tuhnou při malé změně objemu. Tvárné litiny mají vysokou tažnost umožňující využití odlitků v případě náročných aplikací.

Pro splnění požadavků pro různé typy litin nabízí Foseco široký sortiment slévárenských přípravků a zařízení.

Select a process area to see our solutions