Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Slévárny litin potřebují kov přesně sledovaného složení a teploty, dodávaný tempu dostačujícím se přizpůsobovat měnícím se potřebám formovací linky. Vsázka kovu k roztavení sestává obvykle ze slévárenských zbytků, vratného kovu, ocelového šrotu a surového železa společně s legujícími přísadami jako je ferosilicium. Většina litinových odlitků vyráběných ve velkokapacitních provozech se vyrábí ve formách z písku a s pryskyřicí pojenými jádry. Velkou předností šedých litin jsou jejich nízké náklady, vysoká tekutost při relativně nízkých teplotách a skutečnost, že tuhnou při malé změně objemu. Tvárné litiny mají vysokou tažnost umožňující využití odlitků v případě náročných aplikací.

Pro splnění požadavků pro různé typy litin nabízí Foseco široký sortiment slévárenských přípravků a zařízení.

Select a process area to see our solutions