You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back
Jump to

Účinnost filtrace je závislá především na správné aplikaci a umístění filtru. Technici firmy Foseco jsou schopni poskytnout technickou podporu při výpočtu a konstrukci vtokových soustav.

Filtry se vyrábějí v různých rozměrech a s různou propustností viz následující tabulka:

  10 PPI 20 PPI 30 PPI 40 PPI
SEDEX X X X X
Super SEDEX   X X X
SEDEX ULTRA   X X  
STELEX Pro X      

Want to know more?

Tel: (420) 558 307 511 
Fax: (420) 558 307 510 
Email: info.czechrepublic@foseco.com

General enquiries can be directed here