Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Existují tři hlavní typy neželezných kovů: hliník, hořčík a měď. Hliníkové odlitky dominují v automobilovém průmyslu. Přestože jsou odlitky z hliníku dražší než ze slitin železa, je neustálý požadavek trhu na snižování hmotnosti vozidel a zvyšování využití paliv. Když se odlévají slitiny hliníku, existuje mnoho potenciálních zdrojů vad, které mohou ohrozit kvalitu odlitků, jako jsou tvorba staženin, plynová pórovitost a vměstky způsobené oxidy. Tlakové lití do kovových forem představuje nejběžněji používaný licí proces pro slitiny hliníku a hořčíku. Odlitky ze slitin hořčíku se používají pro aplikace v leteckém, automobilovém a elektrotechnickém odvětví. Jejich hlavní výhodou je nízká hmotnost. Tavení mědi a slitin na bázi mědi také přináší své problémy. Roztavená měď rozpouští jak kyslík, tak i vodík a ty během tuhnutí způsobují pórovitost odlitků. 

Foseco dodává výrobky a zařízení pro každý z typů neželezných kovů pro prevenci vzniku vad odlitků.