You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Existují tři hlavní typy neželezných kovů: hliník, hořčík a měď. Hliníkové odlitky dominují v automobilovém průmyslu. Přestože jsou odlitky z hliníku dražší než ze slitin železa, je neustálý požadavek trhu na snižování hmotnosti vozidel a zvyšování využití paliv. Když se odlévají slitiny hliníku, existuje mnoho potenciálních zdrojů vad, které mohou ohrozit kvalitu odlitků, jako jsou tvorba staženin, plynová pórovitost a vměstky způsobené oxidy. Tlakové lití do kovových forem představuje nejběžněji používaný licí proces pro slitiny hliníku a hořčíku. Odlitky ze slitin hořčíku se používají pro aplikace v leteckém, automobilovém a elektrotechnickém odvětví. Jejich hlavní výhodou je nízká hmotnost. Tavení mědi a slitin na bázi mědi také přináší své problémy. Roztavená měď rozpouští jak kyslík, tak i vodík a ty během tuhnutí způsobují pórovitost odlitků. 

Foseco dodává výrobky a zařízení pro každý z typů neželezných kovů pro prevenci vzniku vad odlitků.