Přehled o výrobku

Foseco vyvinula nový izolační systém pro použití v dávkovacích a nízkotlakých pecí ve slévárnách hliníku. Systém vytvořený na bázi řady nesmáčivých a izolačních žáruvzdorných vyzdívek INSURAL firmy Foseco přináší obsluze sléváren nespočet výhod.

Klíčové výhody

  • + Suchá instalace – žádné spékání
  • + Významná úspora energie
  • + Rychlé dosažení konstantního indexu hustoty
  • + Nízký nárůst korundu
  • + Instalace na pracovišti nebo mimo slévárnu