Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Přehled o výrobku

Foseco vyvinula nový izolační systém pro použití v dávkovacích a nízkotlakých pecí ve slévárnách hliníku. Systém vytvořený na bázi řady nesmáčivých a izolačních žáruvzdorných vyzdívek INSURAL firmy Foseco přináší obsluze sléváren nespočet výhod.

Klíčové výhody

  • + Suchá instalace – žádné spékání
  • + Významná úspora energie
  • + Rychlé dosažení konstantního indexu hustoty
  • + Nízký nárůst korundu
  • + Instalace na pracovišti nebo mimo slévárnu