Všechny produkty Foseco vzešly z potřeby nalezení lepších způsobů efektivnější a úspornější výroby kvalitnějších odlitků a jsou výsledkem úzké spolupráce s obsluhou sléváren po celém světě. To zahrnuje analyzování slévárenských postupů, navrhování nových řešení a poskytování nových potřebných produktů a aplikačních expertíz. Našim zákazníkům to přináší unikátní portfolio výrobků, jaké nemá v odvětví obdoby.

Náš přístup staví na těsných personálních vztazích tam, kde na tom nejvíce záleží - na půdě slévárny. Náš cíl je jednoduchý: vyvinuli jsme nejkomplexnější a nejinovativnější portfolio produktů a služeb v oboru: Našim zákazníkům hodláme předat skutečnou ekonomickou hodnotu plynoucí z tohoto vývoje. Toto jsou naše nejnovější inovace. 

Inteligentní nátěrová jednotka (ICU)

Product

Inteligentní nátěrová jednotka (ICU) automatizuje proces měření a řízení ředění žáruvzdorných nátěrů pro zajištění a udrženi správné konzistence a dosažení optimálních vlastností pro aplikaci. 

Nástavce FEEDEX K VAK

Product

Nový koncept bodového nálitkování je dalším vývojovým stupněm osvědčené technologie Kompressor spot feeder technology.

Systém vyzdívek pecí INSURAL

Product

Nový izolační systém pro použití v dávkovacích a nízkotlakých pecí ve slévárnách hliníku.

Nástavce FEEDEX SCK

Product

Nový vývoj založený na modulárním designu, který umožnuje vytvářet širokou paletu tvarů a velikostí nálitků prostřednictvím kombinací zvolených komponent.

Škála nátěrů ACTICOTE CG

Product

Metalurgický nátěr pro redukci degenerace grafitu na povrchu litinových odlitků z kompaktního grafitu. 

Kelímky ENERTEK ZnO

Product

Řada tepelně účinných licích kelímků speciálně vyvinutá pro výrobu oxidu zinku metodou nepřímou nebo tzv. „French process“.

Žáruvzdorné materiály TRIAD Z-189

Product

Nejnovější položka expandující řady monolitických žáruvzdorných vyzdívek pro tavení v kuplovnách. 

Nátěry SPUNCOTE SP

Product

Inovační řada nátěrů pro výrobu cylindrických vyzdívek pro proces odstředivého lití.

Odplyňování SMARTT

Product

Inovační proces rotačního odplynění slitin hliníku firmy Foseco.