Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Všechny produkty Foseco vzešly z potřeby nalezení lepších způsobů efektivnější a úspornější výroby kvalitnějších odlitků a jsou výsledkem úzké spolupráce s obsluhou sléváren po celém světě. To zahrnuje analyzování slévárenských postupů, navrhování nových řešení a poskytování nových potřebných produktů a aplikačních expertíz. Našim zákazníkům to přináší unikátní portfolio výrobků, jaké nemá v odvětví obdoby.

Náš přístup staví na těsných personálních vztazích tam, kde na tom nejvíce záleží - na půdě slévárny. Náš cíl je jednoduchý: vyvinuli jsme nejkomplexnější a nejinovativnější portfolio produktů a služeb v oboru: Našim zákazníkům hodláme předat skutečnou ekonomickou hodnotu plynoucí z tohoto vývoje. Toto jsou naše nejnovější inovace. 

Inteligentní nátěrová jednotka (ICU)

Product

Inteligentní nátěrová jednotka (ICU) automatizuje proces měření a řízení ředění žáruvzdorných nátěrů pro zajištění a udrženi správné konzistence a dosažení optimálních vlastností pro aplikaci. 

Nástavce FEEDEX K VAK

Product

Nový koncept bodového nálitkování je dalším vývojovým stupněm osvědčené technologie Kompressor spot feeder technology.

Systém vyzdívek pecí INSURAL

Product

Nový izolační systém pro použití v dávkovacích a nízkotlakých pecí ve slévárnách hliníku.

Nástavce FEEDEX SCK

Product

Nový vývoj založený na modulárním designu, který umožnuje vytvářet širokou paletu tvarů a velikostí nálitků prostřednictvím kombinací zvolených komponent.

Škála nátěrů ACTICOTE CG

Product

Metalurgický nátěr pro redukci degenerace grafitu na povrchu litinových odlitků z kompaktního grafitu. 

Kelímky ENERTEK ZnO

Product

Řada tepelně účinných licích kelímků speciálně vyvinutá pro výrobu oxidu zinku metodou nepřímou nebo tzv. „French process“.

Žáruvzdorné materiály TRIAD Z-189

Product

Nejnovější položka expandující řady monolitických žáruvzdorných vyzdívek pro tavení v kuplovnách. 

Nátěry SPUNCOTE SP

Product

Inovační řada nátěrů pro výrobu cylindrických vyzdívek pro proces odstředivého lití.

Odplyňování SMARTT

Product

Inovační proces rotačního odplynění slitin hliníku firmy Foseco.