You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Ocel je nejuniverzálnější materiál pro stavebnictví, a existuje mnoho tříd oceli k dispozici pro odlévání, více než v případě jiných typů slitin. Odlévání oceli představuje řadu speciálních problémů, především díky vysoké licí teplotě, většinou 1550-1600°C, množství staženin objevujících se při tuhnutí a náchylnosti roztavené oceli k formaci oxidů. Škála velikostí odlitků sahá od několika gramů po stovky tun. Ocelové odlitky se často používají v kritických situacích, kdy zásadním kritériem jsou optimální mechanické vlastnosti a je mimořádně důležité, aby nedocházelo k vadám odlitků.

Pro splnění těchto požadavků nabízí Foseco široký sortiment slévárenských přípravků a zařízení.