Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Ocel je nejuniverzálnější materiál pro stavebnictví, a existuje mnoho tříd oceli k dispozici pro odlévání, více než v případě jiných typů slitin. Odlévání oceli představuje řadu speciálních problémů, především díky vysoké licí teplotě, většinou 1550-1600°C, množství staženin objevujících se při tuhnutí a náchylnosti roztavené oceli k formaci oxidů. Škála velikostí odlitků sahá od několika gramů po stovky tun. Ocelové odlitky se často používají v kritických situacích, kdy zásadním kritériem jsou optimální mechanické vlastnosti a je mimořádně důležité, aby nedocházelo k vadám odlitků.

Pro splnění těchto požadavků nabízí Foseco široký sortiment slévárenských přípravků a zařízení.