Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Přehled o výrobku

Foseco uvedla na trh inovační, novou vtokovou soustavu pro manuální formování, známou jako “SCK”.

SCK, což znamená Sleeve Construction Kit (Stavebnice pro konstrukci nálitků) představuje nový vývoj na bázi modulárního designu.

Klíčové výhody

  • + Komponenty je možné přizpůsobit na požadovaný modul a objem
  • + Potřeba méně součástí pro pokrytí spousty tvarů
  • + Možná menší kontaktní plocha a nejnižší penetrace
  • + Minimalizace nákladů na čistění odlitků
  • + Dobrá stlačitelnost v místě zúžení nálitku

Související produkty