You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Oxid zinečnatý vysoké čistoty je rozhodujícím a základním materiálem používaným v celé řadě běžných produktů.

Většina produkce oxidu zinečnatého na celém světě se vyrábí nepřímou metodou, nebo French procesem, při kterém se metalický zinek taví v grafitovém kelímku a odpařuje při teplotách okolo 1000°C.

Foseco nabízí řadu tepelně účinných kelímků vytvořených speciálně pro výrobu oxidu zinečnatého nepřímou metodou, nebo „French“ procesem a poskytují:

  • Nižší spotřebu energie
  • Rychlejší výrobní cykly
  • Vyšší výnosnost kovu
  • Odolnost proti teplu a chemickým atakům