Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back

Oxid zinečnatý vysoké čistoty je rozhodujícím a základním materiálem používaným v celé řadě běžných produktů.

Většina produkce oxidu zinečnatého na celém světě se vyrábí nepřímou metodou, nebo French procesem, při kterém se metalický zinek taví v grafitovém kelímku a odpařuje při teplotách okolo 1000°C.

Foseco nabízí řadu tepelně účinných kelímků vytvořených speciálně pro výrobu oxidu zinečnatého nepřímou metodou, nebo „French“ procesem a poskytují:

  • Nižší spotřebu energie
  • Rychlejší výrobní cykly
  • Vyšší výnosnost kovu
  • Odolnost proti teplu a chemickým atakům