You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back
Jump to

Tepelně účinné kelímky ENERTEK ZnO byly speciálně vytvořeny pro optimalizaci spotřeby energie při výrobě oxidu zinečnatého metodou nepřímou nebo „Frech“ procesem.

Jak spotřebovaná energie, tak i rychlost výroby mají hlavní vliv na rentabilitu procesu výroby, kdy spotřeba energie a související produkce skleníkových plynů představují mimořádně důležitý zájem průmyslových odvětví dnes i do budoucnosti.

Zvýšením tepelné vodivosti kelímku je možné snížit spotřebu energie a zvýšit produktivitu výrazným zkrácením doby tavení, což přináší výrobcům zásadní výhody.

Rozdíly v provedení konkurenčních kelímků se budou lišit podle kvality a zamýšleného využití, ale jen na tomto poli již byly zjištěny úspory vyšší než 30%.

Klíčové benefity:

Tepelná účinnost

  • Nižší náklady na energii.
  • Úspory pracovní síly díky kratším výrobním cyklům.
  • Nižší emise CO2.

Vyšší produktivita

  • Vyšší kapacita výroby bez dalších kapitálových investic.
  • Nižší náklady na energie na jednu tunu ZnO. Nižší náklady na pracovní sílu na jednu tunu ZnO.
  • Vyšší prodej a lepší ziskovost.

Kelímky ENERTEK ZnO jsou dostupné ve většině standardních tvarech a objemech a pasují do většiny tavicích kelímkových pecí bez jakýchkoliv změn běžné praxe. ENERTEK ZnO se nejlépe hodí pro aplikace výroby oxidu zinečnatého a zinkového prášku, zejména v plamenem vytápěných pecí.

NOVÝ PRODUKT – ENERTEK ZnO

Klikněte zde a dozvíte se více

Want to know more?

Tel: (420) 558 307 511
Fax: (420) 558 307 510
Email: info.czechrepublic@foseco.com

General enquiries can be directed here