Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back
Jump to

Tepelně účinné kelímky ENERTEK ZnO byly speciálně vytvořeny pro optimalizaci spotřeby energie při výrobě oxidu zinečnatého metodou nepřímou nebo „Frech“ procesem.

Jak spotřebovaná energie, tak i rychlost výroby mají hlavní vliv na rentabilitu procesu výroby, kdy spotřeba energie a související produkce skleníkových plynů představují mimořádně důležitý zájem průmyslových odvětví dnes i do budoucnosti.

Zvýšením tepelné vodivosti kelímku je možné snížit spotřebu energie a zvýšit produktivitu výrazným zkrácením doby tavení, což přináší výrobcům zásadní výhody.

Rozdíly v provedení konkurenčních kelímků se budou lišit podle kvality a zamýšleného využití, ale jen na tomto poli již byly zjištěny úspory vyšší než 30%.

Klíčové benefity:

Tepelná účinnost

  • Nižší náklady na energii.
  • Úspory pracovní síly díky kratším výrobním cyklům.
  • Nižší emise CO2.

Vyšší produktivita

  • Vyšší kapacita výroby bez dalších kapitálových investic.
  • Nižší náklady na energie na jednu tunu ZnO. Nižší náklady na pracovní sílu na jednu tunu ZnO.
  • Vyšší prodej a lepší ziskovost.

Kelímky ENERTEK ZnO jsou dostupné ve většině standardních tvarech a objemech a pasují do většiny tavicích kelímkových pecí bez jakýchkoliv změn běžné praxe. ENERTEK ZnO se nejlépe hodí pro aplikace výroby oxidu zinečnatého a zinkového prášku, zejména v plamenem vytápěných pecí.

NOVÝ PRODUKT – ENERTEK ZnO

Klikněte zde a dozvíte se více

Want to know more?

Tel: (420) 558 307 511
Fax: (420) 558 307 510
Email: [email protected]

General enquiries can be directed here