You are viewing solutions for region: Poland

Poznaj Foseco

 

Foseco jest światowym liderem w zakresie dostaw materiałów eksploatacyjnych i rozwiązań dla odlewnictwa. Proces odlewniczy jest procesem wymagającym precyzyjnego utrzymania sekwencji i jest w olbrzymim stopniu uzależniony od utrzymania stałej jakości produktów oraz optymalizacji samego procesu produkcji. Nasze rozwiązania i zaawansowane techniki symulacji komputerowej pozwalają odlewniom zmniejszyć występowanie wad odlewniczych takich jak: pęcherze gazowe, jamy skurczowe, wtrącenia, strupy, penetracje i żyłki. Produkty Foseco pozwalają zmniejszyć nakłady związane z oczyszczaniem i obróbką odlewów, zmniejszyć zużycie metali, polepszają proces krzepnięcia metali oraz automatyzują formowanie i odlewanie, co umożliwia redukcję kosztów, zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie rozmiarów form odlewniczych.

Kluczowe parametry w odlewni to warunki, w jakich topiony jest metal, rodzaj używanej formy, a szczególnie sposób w jaki metal wpływa do formy, co przekłada się na jakość końcowego odlewu, nakład pracy, jak i efektywność wykorzystania energii i metalu w zakładzie. Produkty i usługi związane z odlewnictwem, które poprawiają parametry procesów.

Obszerna oferta materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla odlewani żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych obejmuje egzotermiczne i izolowane systemy podawania, filtry do płynnego żeliwa, staliwa i aluminium, systemy zalewania bezpośredniego, oprogramowanie do symulacji krzepnięcia, systemy uszlachetniania i odgazowania metali nieżelaznych, systemy modyfikacji na strugę, zaawansowane powlekanie, spoiwa przyjazne dla środowiska, systemy okładzin piecowych do kadzi i pieców, jak również energooszczędne tygle