Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Poland
powrót

Odlewnie stosujące metodę wytapianych modeli wytwarzają odlewy o wysokiej wartości dodanej, między innymi dla przemysłu lotniczego, samochodowego, sektora energetycznego, do produkcji wyrobów medycznych – tj. dla branż, w których wymagania jakościowe są najwyższe.

Foseco oferuje coraz szerszą gamę produktów dla odlewni stosujących metodę wytapianych modeli. Stosowanie tych produktów umożliwia uzyskanie:

  • Lepszej czystość metalu
  • Oszczędności na energii
  • Wyższej jakości odlewów 
  • Wyższej wydajności