You are viewing solutions for region: Poland
powrót

Odlewnie stosujące metodę wytapianych modeli wytwarzają odlewy o wysokiej wartości dodanej, między innymi dla przemysłu lotniczego, samochodowego, sektora energetycznego, do produkcji wyrobów medycznych – tj. dla branż, w których wymagania jakościowe są najwyższe.

Foseco oferuje coraz szerszą gamę produktów dla odlewni stosujących metodę wytapianych modeli. Stosowanie tych produktów umożliwia uzyskanie:

  • Lepszej czystość metalu
  • Oszczędności na energii
  • Wyższej jakości odlewów 
  • Wyższej wydajności