Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Poland
powrót
Idź do

FERRUX – egzotermiczno-izolacyjna zasypka przeznaczona do odlewania metodą wytapianych modeli

Zasypka FERRUX powoduje silną reakcję egzotermiczną, która zapobiega powstawaniu skrzepu metalu (naskórka), umożliwiając oddziaływanie ciśnienia atmosferycznego na krzepnący odlew.

Po ustaniu reakcji egzotermicznej zasypka stanowi doskonałą izolację odlewu w trakcie krzepnięcia. Zasypki egzotermiczne FERRUX są podawane bezpośrednio do zbiornika wlewowego po zalaniu wnęki formy.

Zasypki egzotermiczne FERRUX błyskawicznie wytwarzają energię cieplną, a ich skład gwarantuje minimalne zanieczyszczenie odlewu przypadkowymi domieszkami i węglem. Dostępne są zasypki FERRUX o składach przeznaczonych do odlewania stopów ze stali nierdzewnej oraz nadstopów na bazie niklu i kobaltu.

Zasypki egzotermiczne FERRUX pozwalają odlewni stosującej metodę wytapianych modeli istotnie poprawić niezawodność i wydajność produkcji, a także jakość odlewów i oferty:

 • Stałe efekty procesu odlewania
  • Kontrolowane właściwości termiczne
  • Silna reakcja egzotermiczna
  • Poddanie odlewów działaniu ciśnienia atmosferycznego
  • Domieszki przypadkowe i zanieczyszczenie węglem ograniczone do minimum
 • Jednolita jakość metalurgiczna
  • Niska zawartość węgla (mniej niż 1%)
  • Certyfikowane wyniki analizy domieszek przypadkowych
 • Krótszy czas rafinacji wytopu
  • Niskie zanieczyszczenie zwrotów z odlewni domieszkami przypadkowymi

Zasypki FERRUX CP5665 i FERRUX CP5292B są nakładane na górną powierzchnię otwartych zbiorników wlewowych i nadlewów, a ich skład spełnia szczególne wymagania odlewni stosujących metodę wytapianych modeli.

Zasypka FERRUX 107F o niskiej zawartości węgla powoduje silną reakcję egzotermiczną i jest przeznaczona do pokrywania nadlewów przy odlewaniu stali nierdzewnej.

FEEDEX 4 i FEEDOL 17 do stopów miedzi

Zasypka FEEDEX 4 do stopów na bazie miedzi zapobiega przedwczesnemu krzepnięciu powierzchni nadlewu dzięki reakcji egzotermicznej i dobrym właściwościom izolacyjnym po wywołaniu reakcji.

FEEDOL 17 to bardzo skuteczne, szybko reagujące zasypki do odlewania mosiądzu, brązu aluminiowego i tombaku.

FEEDOL 20 do stopów aluminium

Zasypka FEEDOL do lekkich stopów zapobiega przedwczesnemu krzepnięciu powierzchni nadlewu dzięki reakcji egzotermicznej i dobrym właściwościom izolacyjnym po wywołaniu reakcji.

Proszek FEEDEX HD1 Z25

FEEDEX HD1 to wysokiej jakości związek zapobiegający powstawaniu jam skurczowych, dostarczany w postaci proszku o niskiej zwartości ołowiu i cynku. Nadaje się szczególnie do odlewania małych i średnich wyrobów stalowych metodą traconego wosku (modeli wytapianych), gdy najważniejsze jest ograniczenie zanieczyszczeń. 

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Tel.: +48 (0) 323 303 530 
Fax: +48 (0) 323 303 535

Email URL: [email protected]

External Links

Foseco is a proud member of the Investment Casting Institute