Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Poland
powrót
Idź do

Skuteczność filtracji jest zależna w znacznymi stopniu od właściwego zastosowania filtrów STELEX ZR. Filtry są stosowane w wymagających warunkach fizycznych i muszą być dobrze osadzone, nie dając możliwości przepływu metalu obok konstrukcji.

W odlewaniu metodą wytapianych modeli bardzo rzadko zdarza się zablokowanie filtrów; podczas doboru wielkości potrzebnego filtra głównym parametrem jest zwykle wymagana szybkość zalania formy. Ogólnie można stwierdzić, że do odlewów o masie do 6 kg nadają się filtry o średnicy 50 mm, a do odlewów o masie do 12 kg – filtry o średnicy 70 mm.

Najbardziej powszechną techniką stosowania filtrów jest ich umieszczanie w lejku wlewowym. Najlepiej wybrać lejek wlewowy zaprojektowany specjalnie do używania z filtrem. Umożliwia to umieszczenie filtra „o prostych bokach“ w lejku wlewowym w odpowiednim momencie.

Filtry STELEX ZR ULTRA

Filtry STELEX ZR ULTRA umożliwiają producentom wytwarzanie odlewów o wyższej jakości z zastosowaniem technologii filtracji, która daje większą pewność uzyskania pożądanych parametrów.

Podstawą nowej generacji filtrów Foseco marki STELEX ZR ULTRA jest połączenie udoskonalonego materiału ceramicznego na bazie cyrkonu i technologii wytwarzania ram filtrów.

Filtry STELEX ZR ULTRA cechują się mniejszą masą i strukturą zapewniającą bardziej jednolity przepływ. Rama i materiał ceramiczny sprawiają, że filtry cechują się także bardzo małą kruchością. Filtr STELEX ZR ULTRA zapewnia wszelkie korzyści, jakich można oczekiwać od filtracji stali, a ponadto ma kilka nowych istotnych zalet, takich jak:

 • mniejsza możliwość wystąpienia problemów związanych z przepływem metalu
  • bardziej równomierna przepustowość i natężenie przepływu metalu przez filtr
 • możliwość uzyskania lepszej czystości odlewu
  • stosowanie filtrów o mniejszych porach do ciekłej stali i stopów w sytuacjach, w których dotąd było to niemożliwe
  • większa skuteczność filtracji i lepsza kontrola turbulencji
  • ograniczenie możliwości przepływu metalu obok filtra
  • bardzo mała kruchość zmniejsza prawdopodobieństwo przedostania się wtrąceń z filtra do odlewu
 • Odlewnie uzyskują nieosiągalną wcześniej pewność, że produkt użyty do filtracji stali jest skuteczny

Filtry STELEX ZR

Piankowe filtry ceramiczne STELEX ZR są produkowane na bazie cyrkonu, wobec czego nadają się idealnie do filtracji ciekłej stali i stopów odlewanych w bardzo wysokich temperaturach.

Stosowanie filtrów STELEX ZR w układzie wlewowym, czy to w lejku, czy zbiorniku wlewowym, zapobiega przedostaniu się materiałów niemetalicznych do wnęki formy. Poprawia tym samym czystość odlewów i ogranicza wielkość odpadów bądź zakres późniejszych prac naprawczych. Czas produkcji jest skrócony, a koszty odlewania mniejsze – pojawiają się oszczędności w realizacji dostaw, które stają się zarazem bardziej niezawodne.

Filtry STELEX ZR umożliwiają spokojne i kontrolowane zalewanie form. Ogranicza to powstawanie wad wynikających z „powtórnego utlenienia“ oraz poprawia wykończenie odlewanych elementów.

Piankowe filtry ceramiczne SEDEX SiC do stopów na bazie aluminium i miedzi oraz stopów żelaza

SEDEX to asortyment piankowych filtrów ceramicznych na bazie węglika krzemu, przeznaczonych do filtrowania stopów na bazie aluminium, miedzi oraz żelaza; filtry te pozwalają uzyskać równomierny przepływ uwarstwiony ciekłego metalu i zapobiegających przedostaniu się żużla i wtrąceń niemetalicznych do wnęki formy. Maksymalna temperatura robocza filtrów SEDEX wynosi 1500 °C.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Tel.: +48 (0) 323 303 530 
Fax: +48 (0) 323 303 535

Email URL: [email protected]

External Links

Foseco is a proud member of the Investment Casting Institute