Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Poland
powrót
Idź do

INSURAL do aluminium

INSURAL ATL to asortyment wyłożeń izolacyjnych kadzi, przeznaczony dla odlewni aluminium. Są one dostarczane w stanie gotowym do użycia i stosowane w transporcie ciekłych stopów na bazie aluminium.

Prefabrykowane kształtki INSURAL są przeznaczone także do innych zastosowań, w których zachodzi potrzeba przemieszczenia ciekłego aluminium.

INSURAL 700 i INSURAL 800 to pasty charakteryzujące się dobrą przyczepnością i wysokimi właściwościami izolacyjnymi. Można je wykorzystywać także do naprawy, wypełniania ubytków i podobnych prac.

Jednoczęściowe wyłożenie izolacyjne kadzi KALTEK do stopów żelaza i stali

Izolacyjne wyłożenia KALTEK gwarantują skuteczne obniżenie strat ciepła, zużycia energii oraz podwyższenie jakości stopu w urządzeniach do transportu metali.

Materiały ogniotrwałe o standardowej gęstości CRITERION

Masy lejne CRITERION o niskiej zawartości cementu idealnie nadają się do przygotowania w kadziach wyłożeń odpornych na wysokie temperatury.

DURACRETE 85RM i 90 RAM RM to ziarniste masy ogniotrwałe do ubijania dla odlewni metali żelaznych

DURACRETE 85RM i 90 RAM RM to ziarniste masy ogniotrwałe do ubijania, wiązane fosforanem, idealne do wyłożeń wielokrotnego użytku w kadziach stalowych.

X9 PLASTER

Masa plastyczna X9 PLASTER o wysokiej zawartości tlenków glinu cechuje się bardzo drobnym ziarnem i nadaje się idealnie do napraw pęknięć i ubytków w wyłożeniu.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Tel.: +48 (0) 323 303 530 
Fax: +48 (0) 323 303 535

Email URL: [email protected]

External Links

Foseco is a proud member of the Investment Casting Institute