Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Przegląd produktu

Inteligentna Stacja Aplikacji Pokryć (ICU) automatyzuje proces pomiaru i kontroli stopnia rozcieńczania powłok ogniotrwałych w celu zapewnienia właściwej konsystencji i uzyskania wymaganych właściwości powłoki. Proces jest ciągły i redukuje do minimum możliwość zmiany parametrów powłoki oraz obniża zależność całego procesu od operatora. Kontrola gęstości gwarantuje wysoką i powtarzalną jakość wykończenia odlewu. 

Kluczowe zalety

  • + Obniżone koszty braków i napraw
  • + Ciągły pomiar i kontrola
  • + Automatyczne przygotowanie pokrycia
  • + Powtarzalność aplikacji
  • + Ścieżka audytu

Produkty powiązane