You are viewing solutions for region: Poland
powrót

Istnieją trzy główne typy metali nieżelaznych: aluminium, magnez i miedź. Odlewy aluminiowe występują głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Mimo, że są bardziej kosztowne niż odlewy ze stopów żelaza, rynek wymaga ciągłego obniżania masy pojazdów i zmniejszania zużycia paliwa. Istnieje wiele źródeł wad, które podczas wykonywania odlewów aluminiowych mogą przyczynić się do pogorszenia ich jakości i powstania defektów związanych na przykład ze skurczem, porowatością gazową czy mikroporowatością. Odlewanie pod ciśnieniem to najczęściej wykorzystywany proces odlewania stopów aluminium i magnezu. Odlewy ze stopów magnezu wykorzystywane są w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektronicznym. Ich główną zaletą jest niska masa. Topienie miedzi i wykonywanie stopów na bazie miedzi również wiąże się ze specyficznymi problemami. W ciekłej miedzi rozpuszczają się tlen i wodór, które przy krzepnięciu mogą powodować powstawanie porowatości.

Firma Foseco dostarcza materiały i urządzenia pozwalające zapobiegać występowaniu wad odlewniczych w odlewniach wszystkich metali nieżelaznych.