Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Poland
powrót

Istnieją trzy główne typy metali nieżelaznych: aluminium, magnez i miedź. Odlewy aluminiowe występują głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Mimo, że są bardziej kosztowne niż odlewy ze stopów żelaza, rynek wymaga ciągłego obniżania masy pojazdów i zmniejszania zużycia paliwa. Istnieje wiele źródeł wad, które podczas wykonywania odlewów aluminiowych mogą przyczynić się do pogorszenia ich jakości i powstania defektów związanych na przykład ze skurczem, porowatością gazową czy mikroporowatością. Odlewanie pod ciśnieniem to najczęściej wykorzystywany proces odlewania stopów aluminium i magnezu. Odlewy ze stopów magnezu wykorzystywane są w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektronicznym. Ich główną zaletą jest niska masa. Topienie miedzi i wykonywanie stopów na bazie miedzi również wiąże się ze specyficznymi problemami. W ciekłej miedzi rozpuszczają się tlen i wodór, które przy krzepnięciu mogą powodować powstawanie porowatości.

Firma Foseco dostarcza materiały i urządzenia pozwalające zapobiegać występowaniu wad odlewniczych w odlewniach wszystkich metali nieżelaznych.