Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Przegląd produktów

Otuliny FEEDEX NF1 firmy Foseco eliminują potrzebę stosowania zasypek egzotermicznych.

Dzięki nowej gamie egzotermicznych otulin FEEDEX NF1 dla odlewnictwa aluminium, zbędnym staje się stosowanie egzotermicznych zasypek w celu wydłużenia czasu zasilania przez nadlew.

Artykuł techniczny

Nowa innowacja dla odlewni aluminium: Otulina egzotermiczna FEEDEX NF1 

Studium Przypadku

FEEDEX NF1 - wysoka wydajność prowadzi do znacznej oszczędności energii i emisji CO2

Kluczowe korzyści

  • + Wysoka egzotermiczność poprawiająca efekt zasilania nadlewu
  • + Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna
  • + Minimalne koszty zasilania w połączeniu ze stosowaniem przeponki
  • + Łatwe odłamywanie nadlewów i układów zasilania
  • + Stabilniejszy proces
  • + Niższa emisyjność

Powiązane produkty