Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Opis Produktu

Foseco wprowadziło nowy, innowacyjny system otulin dla formowania ręcznego nazwany „SCK”.

SCK (Sleeve Construction Kit) jest nowym produktem opartym na segmentowym projekcie.

Kluczowe korzyści

  • + Wymagany moduł i objętość
  • + Możliwość zastąpienia kilku rodzajów otulin
  • + Minimalny kontakt z odlewem i niskie ryzyko penetracji metalu w otulinę
  • + Redukcja kosztów oczyszczania
  • + Łatwe dogęszczanie masy formierskiej wokół szyjki otuliny

Powiązane produkty