Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Wprowadzenie HOLLOTEX Shroud na targach GIFA 2019

Opis produktu

Foseco wprowadziło HOLLOTEX Shroud – nowy proces, który może przynieść korzyść odlewniom staliwa. Osłona jest pozycjonowana w górze formy, a jej dolna część wkładana jest w skrzynię z filtrami, która znajduje się w dolnej części formy. Gdy kadź znajduje się nad formą, system jest mechanicznie unoszony, tworząc szczelne połączenie między wylewem, a osłoną. Ciekły stop wypływa z wylewu, przez osłonę, skrzynkę z filtrami, a następnie przez wlewy rozprowadzające i doprowadzające. W trakcie przepływu ciekły metal jest chroniony od wpływu powietrza, co eliminuje potencjalne wady tlenkowe. Odlew powstały w wyniku zastosowania tej technologii posiada niezwykle mało wad i może z powodzeniem przejść badanie rentgenowskie lub inne badania nieniszczące. Jego własności mechaniczne są zwiększone dzięki wyeliminowaniu wtórnego utlenienia i powstawania podwójnych filmów tlenkowych w ciekłym metalu.

Register for our Webinar!

Session 1: September 3th, 2019 // 8AM (London time) > Register here

Session 2: September 4th, 2019 // 7PM (London time) > Register here

 

Artykuł techniczny

Advances in pouring of steel castings with a Shrouded Metal Stream

Formowanie i zalewanie z HOLLOTEX Shroud

Kluczowe korzyści

  • + Brak wtrąceń powietrza
  • + Zmniejszenie braków po badaniach rentgenowskich i innych badaniach nieniszczących
  • + Mniej napraw odlewu
  • + Niższa temperatura zalewania
  • + Poprawa własności mechanicznych odlewu

Podobne produkty