Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Poland
powrót
Idź do

ENERTEK ZnO to tygiel o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła, zaprojektowany specjalnie w celu zminimalizowania zużycia energii podczas produkcji tlenku cynku w procesie pośrednim i „francuskim”.

Poziom zużycia energii i szybkość produkcji mają istotny wpływ na opłacalność procesu produkcyjnego. Obecnie, a także w przyszłości zużycie energii i związana z tym emisja gazów cieplarnianych będzie w centrum zainteresowania zakładów produkcyjnych.

Poprzez zwiększenie przewodności cieplnej tygla możliwe staje się równoczesne obniżenie zużycia energii i zwiększenie produktywności poprzez znaczne skrócenie czasu topienia. Jest to konkretna korzyść dla producenta.

Wiele zależy oczywiście od zastosowania oraz gatunku tygla, niemniej jednak testy wykazały, że stosowanie tygli Foseco może dać oszczędności rzędu 30% lub wyższe w porównaniu z konkurencyjnymi tyglami.

Główne korzyści:

Efektywność termiczna

  • Niższe koszty energii
  • Niższe koszty robocizny (krótszy czas cyklu)
  • Mniejsza emisja CO2

Lepsza produktywność

  • Zwiększenie produktywności bez zwiększania nakładów
  • Redukcja kosztów energii i robocizny w przeliczeniu na wyprodukowaną tonę ZnO
  • Większa sprzedaż i poprawiona rentowność

Tygle ENERTEK ZnO dostępne są we wszystkich możliwych rozmiarach i mogą być stosowane we wszystkich piecach tyglowych bez jakichkolwiek zmian w dotychczas stosowanych technologiach. Tygle ENERTEK ZnO dedykowane są głównie do produkcji tlenku cynku i pyłu cynkowego szczególnie w piecach opalanych płynami.

NOWY PRODUKT – ENERTEK ZnO

Kliknij tutaj by dowiedzieć się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Tel.: +48 (0) 323 303 530
Fax: +48 (0) 323 303 535

Email URL: [email protected]