Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Scandinavia

Foseco en överblick

 

Foseco är världsledande inom leverans av förbrukningsvaror och lösningar för gjuterier. Gjuteriprocessen är i hög grad beroende av att olika steg genomförs i rätt ordning och det är av avgörande betydelse med konstant produktkvalitet och optimering av produktivitet. Våra lösningar och avancerade tekniker för datorsimulering gör det möjligt för gjuterier att minska gjutdefekter som porbildning, gjutkaviteter, inneslutningar, gjutskorpa, inträngning eller sprickgrader. Därför reducerar Foseco-produkterna arbetsintensiv rensning och maskinbearbetning, de möjliggör ökat metallutbyte, påverkar metallens stelningsprocess och automatiserar formning och gjutning. Därigenom reduceras kostnader såsom energiförbrukning, kassationer och avfall.

En jämn gjuttemperatur samt egenskaperna hos den form som används och särskilt utformningen av den väg metallen tar när den strömmar in i formen är nyckelparametrar i ett gjuteri. De avgör både det färdiga gjutgodsets kvalitet och effektiviteten i gjuteriets arbete, energi- och metallförbrukning. Våra produkter och tillhörande tjänster för gjuterier förbättrar dessa parametrar.

Vårt kompletta sortiment av förbrukningsvaror och utrustning för gjuterier som arbetar med järn, stål och icke järnhaltiga metaller inkluderar exoterma och isolerande matningssystem, filter för flytande järn, stål och aluminium, teknik för direktgjutning, programvara för simulering av stelning, system för behandling och avgasning av icke järnhaltiga metaller, ympning, avancerade blacker, miljövändliga bindemedel, skyddsmedel för skopor och ugnar, samt energisbesparande deglar.