Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Scandinavia
Tillbaka

Järngjutning förutsätter metall av kontrollerad sammansättning och temperatur, producerad med en hastighet som möter de krav som formlinjen ställer. Den metalliska chargen som ska smältas, utgörs oftast av returnerat gjutmaterial, järnskrot och tackjärn med legeringstillsatser, som t.ex. kiseljärn. Majoriteten av produkter i gjutjärn görs i råsandsformar med kemiskt bundna sandkärnor. De stora fördelarna med gråjärn är den låga kostnaden, den höga flytbarheten vid relatvt låg temperatur, och det faktum att det stelnar under liten volymändring. Segjärn har en hög duktilitet vilket möjliggör tillverkning av gjutgods för krävande applikationer.

Foseco erbjuder ett stort antal gjuteriförnödenheter och -utrustning för att möta de krav som olika typer av gjutjärn ställer.

Välj ett processområde för att se våra lösningar