You are viewing solutions for region: Scandinavia
Tillbaka

Järngjutning förutsätter metall av kontrollerad sammansättning och temperatur, producerad med en hastighet som möter de krav som formlinjen ställer. Den metalliska chargen som ska smältas, utgörs oftast av returnerat gjutmaterial, järnskrot och tackjärn med legeringstillsatser, som t.ex. kiseljärn. Majoriteten av produkter i gjutjärn görs i råsandsformar med kemiskt bundna sandkärnor. De stora fördelarna med gråjärn är den låga kostnaden, den höga flytbarheten vid relatvt låg temperatur, och det faktum att det stelnar under liten volymändring. Segjärn har en hög duktilitet vilket möjliggör tillverkning av gjutgods för krävande applikationer.

Foseco erbjuder ett stort antal gjuteriförnödenheter och -utrustning för att möta de krav som olika typer av gjutjärn ställer.

Välj ett processområde för att se våra lösningar