Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Produktöversikt

Intelligent Coating Unit (ICU) automatiserar mätning och styrning av blackens utspädningsnivå för att garantera att rätt konsistens uppnås och bibehålls, vilket ger optimala appliceringsegenskaper. Det är en kontinuerlig process som säkerställer minimal variation hos blacken över tid och eliminerar operatörsberoendet. Kontrollerad (styrd) densitet är den mest relevanta parametern för att säkerställa att det påförda blacklagret ger rätt och konstant tjocklek, vilket i sin tur medför hög repeterbarhet och bästa möjliga yta på gjutgodset.

Fördelar

  • + Reducerad kassation och minskad omarbetskostnad
  • + Kontinuerlig mätning och kontroll
  • + Automatiserad beredning/justering av blacken
  • + Säkerställer bästa egenskaper för applicering
  • + Spårbarhet – loggning av mätdata

Relaterade Produkter