Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Produktöversikt

Foseco lanserar nu SEMCO IC. Den nya serien av “Inre Renhets”-blacker från Foseco kommer att hjälpa gjuterier som producerar motorkomponenter att möta de ökande kvalitetskraven för nästa generation av förbränningsmotorer med högre prestanda och lägre utsläppsnivåer

Fallstudie

Hur SEMCO IC-black förbättrade inre renheten genom att minska föroreningar med mer än 50%

SEMCO IC – Black för inre renhet

Fördelar

  • + Minskad mängd föroreningar i otillgängliga delar av motorn (cylinderhuvud och motorblock)
  • + Reducerar kostnad för omarbete och rensning
  • + Förbättrad motorprestanda
  • + Förlängda intervall mellan servicetillfällen
  • + Reducerad emission av CO2
  • + Minskad mängd föroreningar i kylsystem (kanaler)

Relaterade produkter