You are viewing solutions for region: Scandinavia
Tillbaka
Gå till

Filtreringseffektiviteten är i högsta grad beroende av korrekt applicering och positionering av filtret. Foseco´s tekniska appliceringsspecialister kan ge teknisk support för kalkylering och design av gjutsystem.

Filtren tillverkas i en mängd olika storlekar och olika porositetsgrader finns enligt:

  10 PPI 20 PPI 30 PPI 40 PPI
SEDEX X X X X
Super SEDEX   X X X
SEDEX ULTRA   X X  
STELEX Pro X      

Vill du veta mer?

Tel: +46 (0) 532 60 77 30
Fax: +46 (0) 532 60 77 49
E-post: info.sweden@foseco.com

Kontakta säljare

Allmänna frågor kan ställas här