Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Scandinavia
Tillbaka

Det finns tre huvudtyper av icke järnhaltiga metaller: aluminium, magnesium och koppar. Aluminiumgjutgods är dominerande inom fordonsindustrin. Även om gjutgods i aluminum är dyrare än motsvarande i järn, så finns det ett kontinuerligt krav från marknaden som handlar om att man vill få ned fordonsvikten och nå en effektivare bränsleeffektivitet. När man gjuter aluminiumlegeringar, finns det många potentiella källor till defekter som kan hämma kvaliteten på gjutgodset, som t.ex. krympningsdefekter, gasporositeter och oxidinneslutningar. Pressgjutning är den mest använda metoden för gjutning av legeringar av aluminium och även magnesium. Gjutningar av magnesiumlegeringar används för tillämpningar inom flygindustrin, bilindustrin och för elektroniska applikationer. Den lätta vikten utgör deras främsta fördel. Smältning av koppar och kopparbaserade legeringar innebär speciella problem. Smält koppar löser både syre och väte, och vid stelning kan dessa ge upphov till posositet i gjutgodset.

Foseco levererar produkter och utrustning för att kunna förhindra gjutdefekter i samtliga icke järnhaltiga metalltyper.