You are viewing solutions for region: Scandinavia
Tillbaka

Det finns tre huvudtyper av icke järnhaltiga metaller: aluminium, magnesium och koppar. Aluminiumgjutgods är dominerande inom fordonsindustrin. Även om gjutgods i aluminum är dyrare än motsvarande i järn, så finns det ett kontinuerligt krav från marknaden som handlar om att man vill få ned fordonsvikten och nå en effektivare bränsleeffektivitet. När man gjuter aluminiumlegeringar, finns det många potentiella källor till defekter som kan hämma kvaliteten på gjutgodset, som t.ex. krympningsdefekter, gasporositeter och oxidinneslutningar. Pressgjutning är den mest använda metoden för gjutning av legeringar av aluminium och även magnesium. Gjutningar av magnesiumlegeringar används för tillämpningar inom flygindustrin, bilindustrin och för elektroniska applikationer. Den lätta vikten utgör deras främsta fördel. Smältning av koppar och kopparbaserade legeringar innebär speciella problem. Smält koppar löser både syre och väte, och vid stelning kan dessa ge upphov till posositet i gjutgodset.

Foseco levererar produkter och utrustning för att kunna förhindra gjutdefekter i samtliga icke järnhaltiga metalltyper.