Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Alla Foseco´s produkter har kommit till som en följd av kraven att producera bättre gjutgods på ett mer effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt och är ett resultat av vårt nära samarbete med gjuterier och deras personal över hela världen. Detta arbete involverar analys av gjuteriprocesser, att föreslå nya lösningar och därefter leverera rätt produkter med rätt applicering. Tillsammans utgör detta en unik produktportfölj som vunnit erkännande inom hela gjuteriindustrin.

Vår strategi bygger på att etablera personliga relationer där de har som störst betydelse – på gjuterigolvet, i verksamheten.

Vårt syfte är enkelt; vi har utvecklat den mest omfattande och innovativa produkt- och serviceportföljen på marknaden. Vi vill att våra kunder skall uppnå reella ekonomiska förbättringar genom vårt sätt att utveckla branschen. Dessa är våra senaste innovationer.

Intelligent Coating Unit (ICU)

Product

Intelligent Coating Unit (ICU) automatiserar mätning och styrning av blackens utspädningsnivå för att garantera att rätt konsistens uppnås och bibehålls, vilket ger optimala appliceringsegenskaper. 

FEEDEX K VAK Matare

Product

Det nya konceptet för punktmatning är en vidareutveckling av vårt väl beprövade sätt att använda matare med komprimerande kragkärnor.

INSURAL System för ugnsinfodring

Product

Ett nytt, isolerande system för applicering i doserugnar och lågtrycksugnar i aluminiumgjuterier.

FEEDEX SCK Matare

Product

En nyutvecklad matartyp baserad på moduler som sammanfogas, vilket gör det möjligt att skapa varierande former och storlekar på matarna genom val av olika delkomponenter.

ACTICOTE CG Blacker

Product

Metallurgisk black för att reducera risken för degenererad grafit i ytan på gjutgods i kompaktgrafitjärn (CGI).

ENERTEK ZnO Deglar

Product

En serie termiskt effektiva deglar, speciellt utvecklade för produktion av zinkoxid genom indirekt process (”French”).  

TRIAD Z-189 Eldfast (för Kupolugn)

Product

Den senaste produkten i Foseco´s monolitiska, eldfasta massor för smältning i kupolugn. 

SPUNCOTE SP Blacker

Product

En ny serie blacker för tillverkning av centrifugalgjutna cylinderfoder. 

SMARTT Avgasning

Product

Foseco´s unika och innovativa processkontroll och processtyrning för avgasning av smälta aluminiumlegeringar.