You are viewing solutions for region: Scandinavia
Tillbaka

Stål är det mest mångsidiga byggtekniska materialet, och det finns fler stålsorter tillgängliga för gjutning än någon annan form av legering. Gjutning i stål innefattar en del speciella problem som huvudsakligen är relaterade till den höga gjuttemperaturen, typiskt i intervallet 1 550-1 600°C, volymkrympningen som uppträder vid stelning och benägenheten hos smält stål att bilda oxider. Storleken hos gjutgods i stål kan variera från några gram upp till hundratals ton. Gjutstål används ofta i kritiska situationer där optimala mekaniska egenskaper är avgörande och det därför är speciellt viktigt att undvika gjutdefekter.

Foseco erbjuder ett stort antal gjuteriartiklar och -utrustning för att möta dessa krav.

Välj ett processområde för att se våra lösningar