Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Turkey

Bir bakışta Foseco

 

Foseco dökümhane sarf malzemeleri tedariğinde ve çözümlerinde dünya lideridir. Döküm süreci, ürün kalitesi ve verim optimizasyonunun kritik ve sıralı süreçlere bağlıdır. Çözümlerimiz ve gelişmiş bilgisayar simülasyon tekniklerimiz dökümhanelerin, gaz boşluğu, çekinti boşluğu, kalıntı, inklüzyon, penetrasyon veya damarlaşma gibi döküm hatalarını azaltmasını sağlar. Bu nedenle Foseco ürünleri emeğin yoğun olduğu döküm parçalarının temizleme ve işleme çalışmalarını azaltır, metal kullanım gereğini en aza indirir; metal katılaşma sürecini etkiler, kalıplama ve döküm işlemlerini otomatikleştirerek maliyet, enerji tüketimi ve kalıp boyutunu düşürür.

Ergimiş metalin şartlandırılması, kullanılan kalıbın cinsi ve özellikle yolluk tasarımı bir dökümhanenin kilit parametrelerini oluşturur, hem nihai dökümlerin kalitesini, hem de dökümhanenin işçilik, enerji ve metal verimini belirler. Dökümhanelere sağlanan ürünler ve ilgili hizmetler bu parametreleri geliştirir.

Dökümhane sarf malzemeler ve demir, çelik ve demir dışı metal dökümhaneler için ekipman, ekzotermik ve izolasyon özellikli besleyici sistemleri, ergimiş demir, çelik ve alüminyum için filtreler, direkt döküm teknolojisi, döküm simülasyonu, demir dışı metal tretmanı ve gaz giderme sistemleri, ağız aşılama sistemleri, gelişmiş boyaları, çevre dostu reçineleri, pota ve ocak için astarları ve enerji tasarruflu grafit potaları içerir.