You are viewing solutions for region: Turkey
Geri

Demir dökümhaneleri, kalıplama hattının değişen taleplerine uygun kompozisyon ve sıcaklığa sahip metale ihtiyaç duyar. Ergiyecek olan metal şarjı genellikle, döndüler, demir hurda, çelik hurda ve pik demirle birlikte alaşım ilaveleri (örneğin ferrosilikon) içerir. Çoğunlukla demir döküm parçalar reçine bağlı maçalar ile birlikte yaş kum kalıplama hatlarında üretilir. Gri dökümün avantajları düşük üretim maliyeti, düşük sıcaklıklarda yüksek akışkanlığı ve katılaşma sırasında küçük hacim değişikenliğine sahip olmasıdır. Sfero döküm kritik uygulamalarda kullanılmak üzere yüksek mekanik özelliklere sahip parça üretimine olanak sağlar.

Foseco, farklı tip dökme demir üretimlerinde dökümhanelerin gereksinimlerini karşılamak için dökümhane sarf malzemeleri ve ekipmanlarını geniş bir yelpazede sunmaktadır.

İlgili çözümlerimizi görmek için bir proses alanı seçiniz