Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


SEMCO FF Azaltılmış Formaldehit Emisyonları

Ürüne Genel Bakış

Çevresel sürdürülebilirlik herkesin gündeminin en tepesindedir. Bir şirket olarak Foseco, yeni, daha sıkı ve revize edilmiş yönetmeliklere uyarak, müşterilerimizi de aynısını yapmaları için destekleyerek döküm endüstrisinde sürdürülebilirlik için kıyas noktası belirlemeye kararlıdır. Yeni SEMCO FF su bazlı boya serisi, bu taahhüdü net olarak göstermektedir.

Genellikle, formaldehit salınımı yapan biyositler su bazlı boyaları mikrobiyal saldırılardan korumak için kullanılır; ancak formaldehit kurutma işlemi sırasında zararlı emisyonlar olarak açığa çıkacaktır. SEMCO FF boyaları, oluşan formaldehiti ortadan kaldırmak böylece dökümhane emisyonlarını azaltmak ve dökümhanelerin en güncel A.B. düzenlemelerine olan uyumunu desteklemek için tasarlanmıştır.

Teknik Makale

Su Bazlı Boyalardan Formaldehit Emisyonlarının Azaltılması

Basin Açiklamasi

Formaldehit emisyonların yeni SEMCO FF su bazlı boyalar ile kontrolü

Temel Faydalar

  • + Azaltılmış formaldehit emisyonları
  • + Kurutmada, kurutma döngülerinin ve enerji tüketiminin optimizasyonunu sağlayan renk değişimi
  • + Hızlı kuruma işlemi
  • + Azaltılmış enerji tüketimi ve U.O.B (Uçucu Organik Bileşen)
  • + Geliştirilmiş dökümhane verimliliği
  • + Karbondioksit emisyonu azaltma

İlgili Bağlantılar

İlgili Ürünler