Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Turkey
Geri

Demir dışı metallerin üç ana tipi vardır: alüminyum, magnezyum ve bakır. Alüminyum döküm parçaları ağırlıklı olarak otomotiv endüstrisinde kullanılır. Alüminyum döküm, demir dökümden daha maliyetli olmasına rağmen, araç ağırlığını azaltmak ve yakıt verimliliğini artırmaya yönelik olumlu etkisinden dolayı pazar gereksinimi artarak sürmektedir. Alüminyum alaşımları döküldüğünde döküm kalitesine zarar verebilecek bir çok potansiyel hatayı bünyesinde barındırabilir, örneğin çekinti hataları, gaz boşluğu ve oksit inklüzyonları gibi.
Basınçlı pres döküm alüminyum ve magnezyum alaşımlı parçaların üretimde kullanılan en yaygın üretim metodudur. Magnezyum alaşımlı döküm parçaları, havacılık, otomotiv ve elektronik uygulamalar için kullanılır. Temel avantajı hafif olduğudur.
Bakır ve bakır bazlı alaşımların ergitilmesi sırasında bazı özel sorunlar oluşur. Ergimiş bakır, oksijen ve hidrojeni çözer ve katılaşmada bu durum döküm boşluğuna neden olur.

Foseco, döküm hatalarını önlemek için demir dışı metal türlerinin her biri için ürün ve ekipmanları tedarik etmektedir.