You are viewing solutions for region: Czech Republic
Back
Jump to

Koagulační činidla pro vysrážení strusky v pánvích a plamenných pecích.

SLAX představuje řadu koagulačních činidel pro vysrážení a odstraňování strusky z povrchu tavenin v pávích nebo slévárenských pecích.

Want to know more?

Tel: (420) 558 307 511 
Fax: (420) 558 307 510 
Email: info.czechrepublic@foseco.com

General enquiries can be directed here