Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


Przegląd produktów

Odlewnicy często mają problem ze znalezieniem odpowiedniej techniki zalewania i zasilania odlewów w trudnych lub niedostępnych miejscach . Może to być spowodowane kształtem  i wielkością odlewu, lub ograniczoną przestrzenią na płycie modelowej

Dzięki nowemu rozwiązaniu KALPUR firmy Foseco odlewnicy mogą po raz pierwszy zastosować technikę bezpośredniego zalewania na automatycznych liniach formierskich  w masach bentonitowych. Oznacza to, że szczególne zalety bezpośredniego zalewania, takie jak poprawiona wydajność i kierunkowe krzepnięcie, mogą być teraz realizowane na liniach formierskich, gdzie dostęp do odwróconej górnej formy nie jest możliwy.

Obejrzyj wideo po lewej, aby dowiedzieć się więcej.

Studium przypadku

Innowacyjna aplikacja do bezpośredniego zlewania KALPUR na automatycznej wysokociśnieniowej linii do formowania w masach bentonitowych.

Kluczowe zalety

  • + Niższe koszty wykończenia odlewu
  • + Mniej wtrąceń niemetalicznych
  • + Mniej wad związanych z turbulencjami
  • + Lepsze kierunkowe krzepnięcie
  • + Dobra jakość powierzchni odlewu i zwiększony uzysk

Powiązane linki

Produkty powiązane