You are viewing solutions for region: Poland
powrót
Idź do

SLAX – koagulanty żużla dla kadzi i pieców płomiennych

SLAX to asortyment produktów do koagulacji i usuwania żużla z powierzchni kąpieli metalowej w kadziach lub piecach.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Tel.: +48 (0) 323 303 530
Fax: +48 (0) 323 303 535

Email URL: foseco.polska@foseco.com